Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving (AVG) in werking. De Privacycommissie wil kleine en middelgrote ondernemingen informeren en bijstaan om deze nieuwe wetgeving te implementeren en heeft daarom een basisdocument uitgewerkt specifiek voor KMO’s. Dit document wil in vogelvlucht een overzicht geven van de voornaamste rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG en die relevant zijn voor KMO’s.

Merk op, Het is echter niet mogelijk om een basisdocument op te stellen die beantwoordt aan all specifieke noden van iedere individuele KMO. De impact van de AVG op het dagelijkse functioneren van een KMO hangt immers in de eerste plaats af van verwerkingsactiviteiten van die KMO en niet van het KMO-statuut op zich. De diversiteit aan verwerkingsactiviteiten die KMO’s uitvoeren is te breed om te vatten in één enkel document.

 

Download de Wegwijzer Hier

Nood aan persoonlijk advies?

Zit u met vragen of wenst u persoonlijk advies?

Wij beantwoorden al uw vragen & helpen u verder!

Van het 1ste gesprek tot de finale uitwerking.

Wij zorgen dat u voldoet aan deze wetgeving.